Katsaus: minä päivänä verkkokaupan ostoskorin arvo on suurin?

Milloin verkko-ostajat ovat valmiita kuluttamaan eniten? Milloin on sopiva aika mainoskampanjan tekemiseen? Analysoimme 4000 verkkokaupan ostoksen tiedot ja kerromme nyt tärkeimmät faktat keskimääräisestä tilauksen arvosta.

Miksi verkkokaupan keskimääräinen tilauksen arvo on tärkeä?

Keskimääräinen tilauksen arvo (Average Order Value) osoittaa, kuinka paljon yksi ostaja kuluttaa keskimäärin verkkokaupassa, ja sen muutos ajan myötä antaa tietoa siitä, milloin ostajat ovat valmiita kuluttamaan enemmän ja millä ajanjaksoilla lompakon nyörit ovat kireämmällä. Huomioimalla verkko-ostajien ostokäyttäytymisen myynti- ja markkinointitoiminta voidaan ajoittaa mahdollisimman sopivaan ajankohtaan ja kasvattaa siten verkkokaupan myyntiä.

Seuraavaksi perehdymme tietoihin ja etsimme tärkeimmät faktat.

Tarkastelimme viimeistä puolta vuotta, eli viime vuoden joulukuun alusta tämän vuoden toukokuun loppuun. Keskitymme tilauksen arvon muutokseen ja siksi näytämme tulokset prosentteina. 100 % arvo vastaa keskimääräistä ostoskorin kokoa 1. tammikuuta.

Keskimääräinen ostoskorin arvo kuukausittain

Kuukausivertailusta käy ilmi, että tammi- ja helmikuussa verkkokaupan keskimääräinen tilauksen arvo on ainakin 10 % pienempi muihin kuukausiin verrattuna. Kerralla ostetaan vähemmän tai edullisempia tuotteita. Joulukuuhun verrattuna on nähtävissä suuri pudotus – kun ennen joulua ostettiin lahjoja, niin vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta verkko-ostokset ovat vaatimattomampia.

Idea verkkokaupoille: keskity tammi-helmikuussa juuri edullisempien tuotteiden myyntiin, koska silloin kalliita tuotteita ostetaan vähemmän.

Keskimääräinen ostoskorin arvo viikoittain

Viikkonäkymässä näkyy sama trendi kuin kuukausittainkin, mutta se on tarkempi. On mielenkiintoista nähdä, että ostoskorin koko kasvaa merkittävästi juuri joulukuun kahden viimeisen viikon aikana. Se osoittaa, että monet suuret ostokset jätetään aivan viime minuuteille. Vuoden alusta tapahtuu jatkuva keskimääräisen ostoskorin arvon nousu lähes viikoittain. Tähän ostokäyttäytymiseen vaikuttavat kaksi tekijää:

1) Alkuvuodesta, heti joulun jälkeen, ostaminen on hieman pidättyväisempää.

2) Inflaatio nostaa jatkuvasti hintoja. Näin ollen ostoskorin sisältö voi pysyä melko samana, mutta kustannukset ovat korkeammat kuin viime vuonna.  

Keskimääräinen ostoskorin arvo päivämäärittäin

Seuraavaksi katsotaan, riippuuko verkkokaupan keskimääräinen tilauksen arvo päivämäärästä. Yleinen käsitys on, että ihmiset ovat alkukuusta palkkapäivän jälkeen optimistisempia ja ostavat kalliimpia tuotteita. Saman logiikan perusteella voisi siis olettaa, että loppukuusta rahaa on vähemmän ja silloin ostetaan vähemmän tai edullisempia tuotteita. Tämä ei pidä paikkaansa. Kuukauden alussa, puolivälissä ja lopussa ei ole huomattavia eroja. Vaikuttaa siltä, että keskimääräinen ostoskori jopa kasvaa hieman loppukuusta!

Tärkeä ajatus: myös loppukuusta ollaan valmiita ostamaan kalliimpia tuotteita!

Keskimääräinen ostoskorin arvo viikonpäivittäin

Ostoskorin arvo on korkein yleensä maanantaina. Alkuviikosta keskimääräinen verkkokaupan tilaus on suurempi, loppuviikosta pienempi. Lauantaina ostoskorin arvo on matalin.

Tärkeä ajatus: lyhytaikaista myyntikampanjaa ei kannata ajoittaa viikonlopulle. Sen sijaan asiakkaita kannattaa puhutella juuri alkuviikosta.

Keskimääräinen tilauksen arvo voi vaihdella eri osa-alueilla eri tavoin. Hyvin todennäköisesti jokaisella verkkokaupan asiakkaalla on omat käyttäytymismallinsa. Analysoi verkkokauppasi statistiikkaa samalla tavalla, ja saat tärkeää tietoa ostajien erityispiirteistä, joita voit hyödyntää fiksusti markkinoinnissa.